10 juni 2008

Högtid: Jesu hjärtas månad


Eftersom juni månad är Jesu hjärtas månad, tänkte jag skriva ett inlägg om vördnaden och tillbedjan av Jesu hjärta. Enligt biblisk tradition är hjärtat människans centrum, sätet för viljan men också för känslan vilket vi känner till från popkulturen.

Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så skall ni finna vila för er själ, säger Jesus i evangeliet.


(Läs mer…)


Gud är kärlek. I det inkarnerade Ordets hjärta ser vi den totala kärleken till Gud och till människan.

Vilka tankar finns i Jesu hjärta? "Jag vet vilka tankar jag har för er...."

Vid döden då själen skiljs från kroppen, är "vägfararens" tillstånd över och vi har nått målet, vi är inte länge "in via", vi blir så att säga fast i det tillstånd vi valde. Jesu hjärta brinner fortfarande med samma glöd som det brann för oss på korset, samma kärlek och samma tillbedjan och gottgörelse för våra synder och tillkortakommanden. I varje mässa, varje mässa är en representation av Kristi enda offer, blir denna kärlek närvarande, en sådan kärlek att vi aldrig någonsin kommer att fatta dess djup.

Av hjärtat ville Jesus också stanna hos oss och det gör han i alla tabernakel över hela jorden , han är en människoälskande Gud som har sin glädje i att bo bland oss.

Trots denna hans stora kärlek möts han ofta av vår ljumhet och kyla, så många ovärdiga kommunioner, så lite vördnad i mässan. Lyssnar vi på honom? Kan vi se honom eller ser vi helst oss själva?
Vad kan Jesu hjärta lära oss?Vad är din erfarenhet av vördnaden för Jesu hjärta?

Jesus mild och ödmjuk av hjärtat, dana våra hjärtan efter ditt hjärta.
Allsmäktige evige Gud, se till din Sons hjärta som i syndarnas namn frambär lovets och försoningens offer och ge din förlåtelse åt alla som anropar din barmhärtighet, genom samme Kristus vår Herre.

6 kommentarer:

Helena sa...

Den heliga Bernadette författade en bön som bland annat innehåller följande:
"I ditt heliga hjärta lägger jag all min bitterhet."

I mitt livs tyngsta ögonblick har jag kunnat lägga av mig all min sorg och bitterhet i Hans heliga hjärta och gå därifrån med frid i mitt eget.

f. M. sa...

Iesu dulcissime, cuius effusa in homines caritas, tanta oblivione, negligentia, contemptione, ingratissime rependitur, en nos, ante altaria tua provoluti, tam nefariam hominum socordiam iniuriasque, quibus undique amantissimum Cor tuum afficitur, peculiari honore resarcire contendimus.
Attamen, memores tantae nos quoque indignitatis non expertes aliquando fuisse, indeque vehementissimo dolore commoti, tuam in primis misericordiam nobis imploramus, paratis, voluntaria expiatione compensare flagitia non modo quae ipsi patravimus, sed etiam illorum, qui, longe a salutis via aberrantes, vel te pastorem ducemque sectari detrectant, in sua infidelitate obstinati, vel baptismatis promissa conculcantes, suavissimum tuae legis iugum excusserunt.
Quae deploranda crimina, cum universa expiare contendimus, tum nobis singula resarcienda proponimus: vitae cultusque immodestiam atque turpitudines, tot corruptelae pedicas innocentium animis instructas, dies festos violatos, exsecranda in te tuosque Sanctos iactata maledicta atque in tuum Vicarium ordinemque sacerdotalem convicia irrogata, ipsum denique amoris divini Sacramentum, vel neglectum vel horrendis sacrilegiis profanatum, publica postremo nationum delicta, quae Ecclesiae a te institutae iuribus magisterioque reluctantur.
Quae utinam crimina sanguine ipsi nostro eluere possemus! Interea ad violatum divinum honorem resarciendum, quam Tu olim Patri in Cruce satisfactionem obtulisti quamque quotidie in altaribus renovare pergis, hanc eandem nos tibi praestamus, cum Virginis Matris, omnium Sanctorum, piorum quoque fidelium expiationibus coniunctam, ex animo spondentes, cum praeterita nostra aliorumque peccata ac tanti amoris incuriam firma fide, candidis vitae moribus, perfecta legis evangelicae, caritatis potissimum, observantia, quantum in nobis erit, gratia tua favente, nos esse compensaturos, tum iniurias tibi inferendas pro viribus prohibituros, et quam plurimos potuerimus ad tui sequelam convocaturos.
Excipias, quaesumus, benignissime Iesu, beata Virgine Maria Reparatrice intercedente, voluntarium huius expiationis obsequium nosque in officio tuique servito fidissimos ad mortem usque velis, magno illo perseverantiae munere, continere, ut ad illam tandem patriam perveniamus omnes, ubi Tu cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.

Ted sa...

f.m Det vore trevligt om du kunde översätta bönen för oss.Jesu kärlek och offer är Sonens kärlek till Fadern, den kärlek som är den Helige Ande, mässan ger oss alltså tillträde till Treenighetens innersta.


; )

Ted sa...

Helena, tack för att du delar med dig av din erfarenhet.

"Jag vill prisa hans barmhärtighet i evighet."

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.