26 april 2008

Bloggens syfte

Syftet med denna blog är att som lekmän och efter bästa förmåga ge svar på frågor och missförstånd om den katolska Tron, att i överensstämmelse med Kyrkans läroämbete försvara och förklara Kyrkans Tro och Tradition tydligt, sanningsenligt och kärleksfullt. 

(Läs mer…)

Vår tro
 • Vi bejakar Kyrkans Tradition och Läroämbete
 • Vi erkänner alla koncilier (hittills 21 st., bl.a. Nicea år 325 och Vatikanen år 1962-65) och konciliebeslut (t.ex. Bibelns kanon) som giltiga påvar godkänt 
 • Vi håller för sanna och för alltid bindande de läror som Kyrkan dogmatiserat, antingen genom konciliebeslut (t.ex. Nicensk-konstantinopolitanska Trosbekännelsen och Påvens ofelbarhet) eller av troskongregationen verifierat ofelbara påvliga uttalanden (t.ex. Marie upptagning och det enbart manliga prästerskapet)
 • Vi erkänner Påven som Petri efterträdare och därmed Apostlarnas furste och Kristi ställföreträdare, med mandat att fastslå lära och praxis i hela Kyrkan i väntan på Kristi återkomst
 • Vi håller alla trosbekännelser som Kyrkan någonsin godkänt för sanna (Nicaenska, Nic.-kon., Athanasianska, Apostoliska, m.fl.)
 • Vi erkänner att Kyrkan fanns till, fungerade och fastslog bindande trosläror i 300 år innan konsensus nåtts om vilka böcker som ingick i Nya Testamentet.   
 • Vi erkänner Bibeln som ett tillförlitligt men inte uttömmande uttryck för den sanna Tron. Tillförlitlig eftersom den ofelbart fastslagits av Kyrkan. Icke uttömmande för att Kyrkan, som hade mandat att fastställa bibelkanon, både före och efter fastställandet av Bibelns kanon i kraft av samma auktoritet fastslagit trossanningar som inte explicit står att finna i Bibeln, t.ex. Treenighetsläran, den Nicenska Trosbekännelsen och läran om Kristi två naturer. Kyrkan hämtar denna auktoritet från den Apostoliska Traditionen. Bibeln är ett av flera fastslagna uttryck för denna Tradition. Vi tror alltså på Bibeln på grund av Kyrkan, inte tvärtom.
 • Vi erkänner alla Kyrkans 7 sakrament: dopet, bikten, eukaristin, konfirmationen, äktenskapet, prästvigningen och de sjukas smörjelse.
 • Vi tror på den ende Guden i tre personer, Treenigheten: Fadern, Sonen och den Helige Ande. 
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, evigt född av Fadern, i tiden född av jungfrun Maria. Vi tror vidare att Han korsfästes och dog för våra synders skull, att Han nedsteg till dödsriket och uppstod igen, att han steg upp till Fadern i himmelen, att Han sände den Helige Ande på Pingstdagen och att han vid tidens slut skall återvända för att döma världen.
 • Vi tror att Guds moder Maria förblev jungfru alltid före, under och hela sin levnad efter det att hon födde vår frälsare Jesus Kristus, och att hon upptogs med kropp och själ till himmelen då hennes liv på jorden avslutades. Vi tror att Josef, Jesu fosterfar, alltsedan trolovningen med Maria levde kyskt intill sin död. 
Vårt tillvägagångssätt
 • Vårt främsta mål är att klargöra vad Kyrkan lär, på de punkter där missförstånd eller okunskap råder
 • Katolska godkända katekeser (bl.a. "Katolska Kyrkans katekes", "Katolska Kyrkans lilla katekes" och Trientkonciliets katekes), Bibeln, andra konciliedokument, kanoniska lagen (östs och västs) samt övriga av Kyrkan utgivna bindande dokument är våra huvudsakliga skriftliga källor. 
 • Våra privata åsikter skall då de avslöjas rubriceras som just våra åsikter, inte som om de var Kyrkans lära. Mer eller mindre spridda traditioner (litet "t") bör identitetsmarkeras analogt.
 • Vi skall försöka presentera och förklara tydligt och klart vad Kyrkan lär, utan att provocera i onödan eller avsiktligen såra, men Kyrkan är inte och kommer aldrig att bli politiskt korrekt, så i alla tider kommer en eller flera intressegrupper provoceras av dess ståndpunkter, hur sakligt man än presenterar dem.
 • Vi förkastar inte syndarna utan synderna. När vi säger att ett beteende eller vissa handlingar räknas som synd eller är i roten onda betyder det inte att människan som utför handlingarna är ond. Vi ber för syndarna, är medvetna om att vi själva är syndare, och försöker ta avstånd inte bara från andras synder utan också från våra egna. Obotfärdiga människor som lever i kontinuerlig synd behöver omvända sig, men även vanliga "små" syndare behöver omvända sig - dagligen. 
 • Till varje döpt som i hjärtat tar avstånd från sin synd ges förlåtelse i försoningens sakrament

19 kommentarer:

Anonym sa...

Härligt att bloggar som denna och Teologiskt Forum startar, så att man får lite seriösa motvikter till Aletheia. Hoppas dessa blir lika välbesökta som den senare också:) Kommer följa er med intresse!

// Thomas H

Anonym sa...

Välkommen till bloggosfären! Jag ser att Ni fått ihop ett bra gäng. :-)

Lars sa...

Borde ni inte förtydliga att Skriften är en del av Traditionen? Många ser detta som motsatser.

Vi människor gör mycket, t o m i våra kyrkor, som inte är direkt anbefallt i vare sig Skriften eller resten av Traditionen. Vi skulle varit ganska handlingsförlamade om vi inte fick göra det. Det är olika kulturer, och inte "avfall" från den bibliska kristenomen. Jag brukar också skilja mellan Traditionen (med stort t) och traditionen (med litet t).

Vi talar ju t ex om frikyrkotraditionen. Själv talar jag gärna om traditionell kristendom, och då menar jag i motsats till nyuppfunna varianter. Med traditionell kristendom menar jag den tro på Jesus som stöds av Sskriften och förkunnas av katoliker, ortodoxa, lutheraner, baptister, pingsvänner m fl.

Det är bra att ni startar denna blogg, som motvikt till Aleltheia, som upprepar samma lögner trots att enskilda katoliker förklarat sin tro. Okunnighet, som alltid måste ursäktas, blir till lögner när man upprepar dem mot bättre vetande.

Jag tror på kyrkans återförening. Det är säkert ingen slump att berättelsen om den förlorade sonens hemkomst är den mest älskade av Jesu liknelser inom den svenska protestantismen.

Lars Flemström

Symeon sa...

Tack Lars för din input! Som synes på rubriken är denna post bara ett utkast, så den kan komma att förändras ett par gånger. Din synpunkt om Bibeln som del/uttryck för Traditionen tyckte jag var vettig, så jag förde in en punkt om saken. Jag kan inte lova att alla goda synpunkter alltid kommer att få effekt, men denna gång fick du din vilja igenom ;)

Symeon sa...

@Haggaj:
Ja jag hoppas att vi alla ska bidra någorlunda ofta. Flera av oss har dock inte så mycket tid över, ingen har lovat några dagliga inlägg, men om vi snittar på minst ett inlägg per person och vecka kan det fortfarande bli en hyfsat väluppdaterad blogg. Vår målsättning är att prioritera kvalitet över kvantitet, men förhoppningsvis är målsättningen realistisk.

Symeon sa...

@omorphia:
Jag förstår inte: hur hittade du (och ni andra) hit så fort? Vi hade tänkt hinna bygga upp bloggen med ett antal poster och diskutera målsättningar och förväntningar i ett par veckor innan vi skulle offentliggöra bloggen.

Blogosfärens vägar är outgrundliga...

Tuve sa...

Lars
"Det är säkert ingen slump att berättelsen om den förlorade sonens hemkomst är den mest älskade av Jesu liknelser inom den svenska protestantismen."

:)

Jag och ett antal andra katoliker var på en helgsammankomst som anordnades av frikyrkoförsamlingen Ad Fontes i Lund för många år sedan. Den inbjudne talaren (en amerikansk katolik med väldigt mycket samröre med motsvarande frikyrkligheten där) talade just om denna liknelse. Hans poäng var att vi katoliker måste akta oss för att inte agera som den äldre brodern gentemot våra trossyskon. Det har jag burit med mig som en ledstjärna... Men jag lyckas nog tyvärr oftast rätt dåligt... :(

Allt gott!

Dag Selander sa...

Bröder

Fides Catholica kommer att bli en spännande interaktör i bloggosfären, vilken också behöver ecclesiologiska apologeter som ni var och en är.

Denna mångtvinnade editorblogg önskas härmed Pax et bonum.
Eder tillgivne Dag Sr

Anonym sa...

Vilka härliga nyheter! Välkommen

Hoppas att ni snart tillåter ALLA att kommentera - inte bara blogger- och OpenID-användare!

RUDIE sa...

Så flott å høre at dere har startet en slik blogg! Ønsker dere lykke til! :D

David Nyström sa...

Spännande initiativ. Lycka till!

Henrik Engholm sa...

Ser fram emot att följa bloggen. Lycka till!

Anonym sa...

Velkommen og lykke til! Bra at dere har slått fast en del punkter om hva dere tror på - eller hva det betyr å være katolsk!

Anonym sa...

Denna blogg kommer följas med glädje.

Herrens frid,
David

Helena sa...

Det skall bli intressant att följa den här bloggen!

f. M. sa...

Må Gud välsigna detta arbete +!

Kristina sa...

Är även jag mycket glad över denna blogg, den behövs verkligen! Önskar er lycka till i arbetet med den och kommer följa det med stort intresse!

Are Karlsen sa...

Uoffisielle talsmenn for den katolske konfesjon, det må vel være interessant som fenomen!

En jevnbyrdig dialog i et ikke-hierarkisk miljø må vel i seg selv kunne sies å være en liten reformasjon?

Velkommen!

Anonym sa...

168MOTEL,臻愛,依蝶,東楓,桂林,水漾,開漳聖王廟,天池檜谷,長青祠,仙溪,不老溫泉,城隍廟,皮影戲,荖濃溪,觀音山,中山公園,壽天宮,寶來溫泉,石洞溫泉,月世界,太陽谷,大世界,靖王墓,橋頭糖廠,大瀑布,大鬼湖,小鬼湖內門,南海紫竹寺,錫安山,雞冠山,新養女湖,旗山老街,文物館,運動公園,穎達生態農場,歷史展示區,鵝鑾鼻,高爾夫球場,保力林場,四重溪,森林遊樂區,台鳳高爾夫球,蛤板灣沙灘,沙馬基島,社頂自然公園,八大森林樂園,佳樂水,龍鑾潭,白水泉瀑布,曹公祠,竹林,岩玄華山文化院,桃源溫泉,鳳儀書院,世紀大峽谷,海洋生物館,森林遊樂區,關山落日,南灣海水浴場,後壁湖,烏石鼻海岸線,海灣風景區,國家步道,阿里史冷泉,頭城老街,澳花瀑布,石觀音寺,大溪漁港,東澳灣,溫泉公園