30 april 2008

Vad behöver förklaras?

Vår Kyrka har många läror. Vilka av dem orsakar oftast frågetecken eller missförstånd? För att kicka igång bloggen tänkte jag här rada upp några ämnen vi enligt mig åtminstone implicit åtagit oss att avhandla (listan kan komma att kompletteras):
"from the top of my head":
  • Påven: påvens ofelbarhet, påvens primat
  • Maria: den nya Eva, född utan arvssynd, alltid jungfru, gudaföderska, upptagning i himmelen med kropp och själ, Kyrkans moder, kröning i himmelen
  • Helgonen: förebedjare och förebilder i Kristus-efterföljelse, "be till" ≠ "tillbe", reliker, vördnad kontra tillbedjan
  • Eukaristin: Kristi verkliga och fullständiga närvaro under brödets och vinets gestalter, transsubstantiation (KK) kontra konsubstantiation (Luther), närvarogörande kontra upprepning av det enda Offret.
  • Bibeln: "kontra" Traditionen, Sola Scriptura (Luther), kanonbildning NT, kanonbildning GT
  • Övrigt: synen på auktoritet; påve, patriarker och koncilier; hur koncilier godkänns/förkastas, syn på andra kristna respektive deras samfund, sakramentens laglighet respektive giltighet, ämbetssyn, syn på tillhöriga andra religioner respektive deras religioner, distinktion avlat - avlatsbrev, motpåvar, korståg, Andra Vatikankonciliets relation till Kyrkans övriga historia, katolsk eskatologi

34 kommentarer:

pellegrino sa...

Addera gärna ämbetssyn till listan. Det vore intressant att få en fördjupning i det. /reformerad katolik

Symeon sa...

@pellegrino:
Fair enough - nu står det med. Skulle du kunna ringa in frågeställningen till något någon av oss kan skriva om i en bloggpost?
/Symeon

P.S.
En fråga: Vad betyder "reformerad katolik"?

Anonym sa...

Om ni skriver om Kyrkans ämbeten så får ni gärna skriva lite om diakonens roll och uppgifter. Är diakonen mer fri att forma sin arbetsdag än prästen? Och är det någon praktisk skillnad på ständiga diakoner och de som skall bli präster?

Symeon sa...

@konvertitt:
Jag håller med om att det mycket väl kan bli ett ämne som skulle kunna tas upp, men det tycks mig inte riktigt vara ett av de stora apologetämnena att ha med på denna lista.
Frågan är intressant, så jag skall dock försöka få till ett svar på den inom en rimlig framtid - får se om det blir här eller på min egen blogg.

Z sa...

Ambitiös lista! :)

Symeon sa...

@Z:
Ja det kan man tycka! Men samtidigt är det trots allt många missförstånd och fördomar som finns om Kyrkan. Jag tror inte att vi kommer hinna besvara alla dessa frågor inom någon snar framtid, men det är bra att ha en lista att utgå från om man har svårt att hitta ett ämne att skriva om. Det är på sätt och vis en långsiktig önskelista snarare än ett program för närmsta månaden :)

Kristina sa...

Det är väl egentligen bra på flera sätt att det får ta sin tid innan denna lista "avklarats". Genom att inläggen inte fullständigt väller över kan ju varje inlägg få större fokus.

Are Karlsen sa...

Jeg er redd for at en lojal repitisjon av RKKs lære, vil gjøre denne bloggen forutsigbar og kjedelig.

Jeg foreslår følgende temaer:
- På hvilke områder behøver RKK en fornyelse/reformasjon av sine dogmer?

- På hvilke områder har RKK nærmet seg protestantismen, og hvor vil ytterligere tilnærming kunne skje?

Ted sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ted sa...

Are:

Enligt mig.

1 Inga. Våra liv behöver reformeras och förnyas.
2 Ifråga om rättfärdiggörelsen har ett närmande skett, eller iallafall ett förtydligande av begreppen från båda håll. Detta mynnade ut i ett gemensamt dokument.

Symeon sa...

@Are:
1. Dogmer är bindande för alla alltid överallt. Någon förändring i meningen avståndstagande från dogmernas innehåll är därför inte ens möjligt. Däremot kan fler läror dogmatiseras, eller befintliga dogmer förklaras djupare.

2. Läs Teds svar. Steg ett i eventuella närmanden mellan samfund är att inblandade parter klargör och förstår vad de har gemensamt, vad som skiljer, och varför dessa skillnader finns.

Min högst personliga uppfattning är att protestantismen blir allt mindre intressant för trossamtal i och med att så många av dess samfund så radikalt distanserat sig från traditionell kristendom. De ortodoxa kyrkorna däremot är högintressanta, och personligen ser jag hoppet ljusna om ett upphörande av schismen från 1054 kanske inom min livstid. Några sådana förhoppningar har jag inte alls beträffande de protestantiska samfunden som samfund. Däremot kan säkert åtskilliga individer eller grupper komma att bedriva meningsfull dialog med katoliker och deras församlingar. Igen: min personliga uppfattning, inte mer.

Are Karlsen sa...

Ted og Symeon,

Takk for svar.

Jeg overså innholdet i dette utsagnet i den forrige posten:

"Syftet med denna blog är att som lekmän och efter bästa förmåga ge svar på frågor och missförstånd om den katolska Tron, att i överensstämmelse med Kyrkans läroämbete försvara och förklara Kyrkans Tro och Tradition tydligt, sanningsenligt och kärleksfullt." Sitat slutt

Betyr det at dere ikke vil ha noe budskap rettet inn mot RKK, men kun mot verdenen utenfor?

Symeon sa...

@Are:
Inläggen skall så vitt författarna förstått vara förenliga med Kyrkans lära, och motsvara den traditionella tolkningen av den. Inläggen i sig kommer därför inte kritisera Kyrkans Tro. Tilläggas kan att flera av oss är kritiska till vissa saker som händer och/eller har hänt inom kyrkan, såväl påvegärningar, biskopsuttalanden och annat. Både Påven, biskoparna, prästerna och lekfolket är felbara människor. För egen del kan jag ju säga att jag har mycket svårt att tycka att det var en bra idé av JPII att kyssa Koranen Och naturligtvis fördömer alla bloggförfattarna homo- och pedofilskandalen i USA, även om media blåst upp proportionerna. Men blogförfattarnas primära syfte med bloggen är att förklara Kyrkans Tro, inte att bråka om bristande rutiner eller policies. Däremot är det naturligtvis fritt fram att respektfullt ifrågasätta allt möjligt i kommentarerna.

pellegrino sa...

@symeon:
Reformerad katolik betyder att jag fortfarande anser mig tillhöra den katolska (=allmänneliga, universella) kyrkan, även om jag rent formellt blivit svenskkyrklig (och präst). Uppvuxen i katolska kyrkan. Håller med reformatorerna om väldigt mycket, men tycker att svenska kyrkan också har väldigt mycket att lära av katolska kyrkan.

Vad gäller ämbetssyn så har jag t.ex. lite svårt för att man ibland för resonemang utifrån att det skulle vara en annan kallelse att bli präst i katolska kyrkan än präst/pastor inom de protestantiska kyrkorna. Man har förstås en delvis annan syn på vad ämbetet står för (in person Christi osv), men kopplar också ihop ämbetet med celibatet. Personligen ser jag celibatet och ämbetet som olika kallelser, som inte måste hänga ihop. Det vore intressant att få läsa ett fördjupat resonemang kring detta.

Sen kan jag ju fundera generellt över hur mycket apologetiskt försvar den romersk katolska läran behöver. Missförstå mig rätt: Min nöd gäller snarare den sant kristna läran. Där är ju kyrkornas världsråds dokument BEM (Baptism, Eucharist, Ministry) väldigt intressant som en grund för vad vi tillsammans kan stå för. I en alltmer sekulariserad omvärld blir trons enhet allt viktigare.

Johan Stenberg sa...

Jag är lite osäker på vilken som är huvudmålgruppen: protestanter eller folk som inte är kyrkaktiva/saknar tro eller ateister.

Om ni vänder er mot icke-troende så kan det ju även vara viktigt att ta upp grunderna i kristen tro. Dvs vem är Gud; varför behövde Gud inkarneras; vad betyder det att Gud är treenig; finns det några argument för Guds existens; osv.

Men om ni huvudsakligen vänder er mot protestanter så är ovanstående naturligtvis överflödigt.

Symeon sa...

@Johan:
Point taken. Som vi tänkt det från början är bloggens primära syfte att bedriva katolsk apologetik, dvs inte en grundkurs i kristendom utan ett bemötande av fördomar, missförstånd och invändningar mot katolicismen. Dessa invändningar kommer företrädesvis från protestanter. Men tar vi upp "Filioque" så blir det såklart inriktat mer på våra östkyrkliga bröder i Kristus.

Det kan dock hända att en katolsk grudkurs i kristendom vore välbehövt - du kanske kunde samla några kateketer och dra igång en sådan sida?

Acreator sa...

Vi följer er verksamhet med stort intresse.

In bellis Christi,

redaktionen för KATOLSK OBSERVATÖR

(http:///www.katobs.se)

Lars Flemström sa...

När ni skriver "transsubstatiation (KK) contra konsubstantiation (Luther)" så är det fel. Konssubstationsläran är ett påhitt av Luthers protestantiska kritiker i syfte att misskreditera Luther.

Symeon sa...

@Lars:
Är du säker på detta? De jag hört prata om saken har identifierat det som tillhörande åtminstone lutherdomen, om det nu inte var Luther själv.

Samuel B sa...

Några saker som säkert behöver behandlas:

RKK:s inställning till judarna. Först och främst den nuvarande inställningen. Men om det primära syftet med bloggen är "inte en grundkurs i kristendom utan ett bemötande av fördomar, missförstånd och invändningar mot katolicismen". Då behöver ni troligen ta upp en del historiska saker om det också. Främst tänker jag då på korstågen och den spanska inkvisitionen.

Det andra är hur RKK ändrats genom åren. Ovan nämnda korståg, som exempel, stöddes så vitt jag vet av påvar. Antingen borde korstågen vara fel eftersom de inte pågår idag, eller så gör den nuvarande påven fel som inte försöker ordna korståg. Hur går det ihop med kyrkan och påvens ofelbarhet? Det borde kräva en närmare förklaring.

Det tredje är är skillnaden mellan de olika ortodoxa kyrkorna. En koncis redogörelse till varför splittringen skedde vore trevligt. Troligtvis finns säkert en sådan skriven redan, så en länk till en bra redogörelse vore välkommen.

En fjärde punkt är den berömda skökan i Uppenbarelseboken. RKK brukar beskyllas för att vara henne, men har kyrkan en egen officiell uppfattning?

Det femte som vore intressant att veta är RKK:s inställning till ekumenik. Om priset att förena alla kyrkor, samfund och försanlingar vore att ändra på till exempel prästcelibatet, finns det en chans att kyrkan skulle göra det då?

Det är allt jag kommer på nu, lycka till!

Symeon sa...

@Samuel:
Punkterna du nämner kan mycket väl vara intressanta att ta upp. Jag skall nämna dem för övriga medförfattare.

kortkorta stolpar på ett spontant svar från mig själv kan jag ge direkt dock:

Judarna
Precisera gärna vad du menar med "inställning till judarna". De är Guds egendomsfolk men har inte accepterat uppenbarelsens fullhet, Jesus Kristus, genom vilken alla som vill komma till Fadern måste gå. Även de, precis som ljumma kristna, schismatiker, heretiker, hedningar, ateister och avgudadyrkare måste omvända sig.

Korstågen
Politisk företeelse, inte trosmässig, dvs hade inte kunnat falla in under påvlig ofelbarhet ens om påven velat. Kontextualisering av dem kan innefatta att de primärt var tänkta som försvarskrig för att återta de heliga platserna i Israel från de invaderande muslimerna. Det mest beklagansvärda enligt mig var att vissa puckon hade den tveksamma snilleblixten att ge sig på ortodoxa.

Spanska Inkvisitionen
Även här fråga om lokalt missbruk, inte lärofrågor, dvs fullt felbart. Kontextualisering: enligt Jan Guillous "häxprocesserna" avrättades fler som häxor i de tre värsta svenska landskapen än i hela det katolska Europa.

Påvens ofelbarhet
Gäller endast då påven uttalar sig "ex cathedra" i tros- eller moralfrågor. Vissa kriterier måste uppfyllas. Har inträffat totalt färre gånger än antalet fingrar på händerna.

Orsak till splittringen Öst - Väst
Flera orsaker, varav olika anses väga tyngre beroende på vilken sida man står på. En aspekt är splittringen mellan öst- och västrom med politisk maktförskjutning till öst, vilket vissa i öst tyckte skulle åtföljas av även kyrklig maktförskjutning till öst. En teologisk förklaring är att i väst uppkom tillägget "Filioque" i den Nicensk-Konstantinopolitanska trosbekännelsen som markering mot arianska grupper, en ändring som accepterades hela vägen upp till påven, men som ogillades av öst eftersom ändringen inte tagits upp vid något ekumeniskt koncilium. Hursomhelst blev öst och väst osams från 500-talet och framåt, men skildes åt formellt först år 1054.

Skökan i Uppenbarelseboken
Inte mitt ämne. Men Scott Hahn har skrivit en bok som heter "Lammets Måltid" där stora delar av Uppenbarelseboken kopplas till Mässan. Kanske står där något även om skökan?

Ekumenik
För stor fråga för att sammanfattas kort. det enda snabba jag kan säga är "en herde och en hjord".

Prästcelibatet
Ej lärofråga utan ordningsfråga, som dessutom bara gäller de latinska kyrkorna inom KK. De östliga katolska kyrkorna har gift prästerskap. Om nu det att detta på allvar är en viktig fråga så kan jag glädja dig med att den går att lösa, antingen genom att man skapar en ny latinsk rit där man har ett gift prästerskap (som t.ex. skulle använda sig av "Anglican Use"-liturgi), eller genom att de går in i en östrit.

det var de snabba spontana svaren, utan att göra anspråk på ofelbarhet i frågorna

pax
/Symeon

Symeon sa...

@Samuel:
Den främsta anledningen till att dina punkter inte finns med på listan är att de inte handlar om *läror* utan om Kyrkans förhållningssätt till sina medlemmars och ledares *handlingar* genom historien.

Men det är ändock frågor som många ställer, och som en apologetisk blogg som denna därför mycket väl kan se som sin uppgift att besvara.

Tuve sa...

Samuel
Angående tolkningen av uppenbarelseboken finns det två saker att säga. Dels finns det en tolkning utifrån vad författaren troligen syftade på då han skrev texten. En sådan tolkning kan läsas här.

Vidare kan man, i likhet med Lars Enarson & CO, applicera uppenbarelseboken på allt man inte gillar. Historien har visat att nästan alla fenomen kan, med lite god vilja, fås att stämma in på någon del av uppenbarleseboken.

Jag har t ex sett exempel på att protestantismen har visats vara skökan (på skämt, se anonyms kommentar 2007-sep-18 @ 09:37).

Kyrkan är oerhört försiktig med att göra det. Kanske har det något med Upp 22:19 att göra, inte vet jag...

Allt gott!

Tuve sa...

Samuel
En kommentar angående just den spanska inkvisitionen. Den var aldrig underställd Kyrkan.

Enligt Wikipedia: "The Spanish Inquisition was established in 1478 by Catholic Monarchs Ferdinand II of Aragon and Isabella I of Castile to maintain Catholic orthodoxy in their kingdoms and was under the direct control of the Spanish monarchy."

New Advent har en längre utläggning med bl a bakgrunden till den spanska inkvisitionen. Där kan man bla läsa om kriterierna och villkoren som Kyrkan satte upp inför upprättandet av inkvisitionen:
"On 1 November, 1478, Sixtus IV empowered the Catholic sovereigns to set up the Inquisition. The judges were to be at least forty years old, of unimpeachable reputation, distinguished for virtue and wisdom, masters of theology, or doctors or licentiates of canon law, and they must follow the usual ecclesiastical rules and regulations.
[...]
Before long complaints of grievous abuses reached Rome, and were only too well founded. In a Brief of Sixtus IV of 29 January 1482, they were blamed for having, upon the alleged authority of papal Briefs, unjustly imprisoned many people, subjected them to cruel tortures, declared them false believers, and sequestrated the property of the executed. They were at first admonished to act only in conjunction with the bishops, and finally were threatened with deposition, and would indeed have been deposed had not Their Majesties interceded for them."

Jag tror det kan vara väl värt att ta upp flera av de förslag du kommit med som regelrätta inlägg och inte bara kommentarer. Tack!

Allt gott!

Samuel B sa...

Det gick fort att besvara mycket av det där! Jag skrev punkterna som de kom upp ur huvudet utan att kontrollera med wikipeida eller liknande, just därför att jag tror att det är saker många förknippar med den katolska kyrkan.

Trevligt att se att påven motsatte sig inkvisitionen. Min kunskap om inkvisitionen sträcker sig intre längre än till Monty Pythons sketch. Verkar som att det mest var en spansk variant av judarnas utvisande ur England mellan år 1290-1655.

Symeon ville ha lite mer specifikt om vad jag hade för frågor angående RKK och judar:

*Påbudet att judarna ska ha speciella märken på kläderna och att judar inte får ha offentliga ämbeten. Se kanon nummer 68:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Lateran_Council
Var det också ett beslut lett av Den helige anden? Eller hade kyrkan möjligtvis fel där?

Vad det gäller korstågen så räknas startskottet för dem från påven Urban den andres tal i Clermont. Om inte annat så vore det säkert bra om ni skrev och redde upp det hela. jag tror många förknippar RKK mer med korståg än med de munkar som satt och skrev av Bibeln.

Hur som hels är det bara några förslag, lycka till med bloggandet!

Anonym sa...

Pelligrino kallar sig reformerad katolik, uppvuxen som katolik men nu medlem i Svk, men anser sig dock tillhöra den katolska (=allmänneliga, ej RKK) kyrkan, håller med reformatorerna om väldigt mycket, men anser också att Svk har att lära av RKK.

Jag kallar mig luthersk katolik, uppvuxen i Svk, i den lutherska tron, och anser mig givetvis tillhöra den katolska =allmänneliga) kyrkan, men uppfattar RKK som moderkyrkan som vi måste återförenas med. Är ganska exklusivt lutheran, och tar alltså avstånd från de mer radikala reformatorerna, tycker att även Luther gick för långt i sin reformation. Stödjer den kyrkliga förnyelsen i Svk under första hälften av 1900-talet, vilken gick ut på en återupptäckt av Svk:s katolska rötter och ett närmande till RKK.

Ska svara om nattvarden senare.

Lars Flemström

Anonym sa...

Merparten av minkristendomsuppfattning kommer från den undervisning som bedrevs i Svenska kyrkan under första häften av 1900-talet och fortfarande under 1960-talet, samt från Nordisk Familjebok från början av 1900-talet, där uppslagsorden skrevs av teologer som kom att påverka Svk:s utveckling under nämnda tid. Dessa teologer hade ett stort intresse för katolska ståndpunkter, som de delvis införlivade med Svk:s lära.
Under de teologiska striderna inom de protestantiska kyrkorna under 1700-talet beskyllde de kalivinistiska teologerna de lutherska för att driva läran om en konsubstantiation, emedan den skulle vara konsekvensen av den lutherska nattvardsläran. Konsubstantiation är en process varigenom Kristi lekamen och blod tänkes förena sig med brödet och vinet till en massa. http://runeberg.org/nfbn/0472.html Detta är inte Luthers läras, men har i flera sammanhang, t ex Wikipedia, kommit att beteckna Luthers lära.
Meningskiljaktligheter om nattvarden hade funnits redan hos kyrkofäderna. Sedan transubstationsläran hade antagits som dogm för Katolska kyrkan 1215, och saken därmed borde vara avgjord för all framtid, fanns en i början inomkyrklig opposition som förnekade den förvandling av brödet och vinet till Kristi kropp och blod, som transubstantiationsläran innebär.
De reformatoriska kyrkorna frångick ”medeltidsläran” och gick tillbaka till den äldre uppfattningen, enligt NF, som fortsätter: Kyrkofädernas åsikter skiljde sig emellertid, och reformatorernas åsikter blev därför också olika. Luther stod närmast den katolska uppfattningen, Zwingli längst ifrån den, medan Calvin intog en ställning mitt emellan. Luther tog instiftelseordens ”Detta ÄR min lekamen…”, osv bokstavligt, Zwingli och Calvin uppfattade orden bildligt. http://runeberg.org/nfbs/0325.html
I motsats till både den katolska förvandlingsläran och konsubstantiationsläran, som också är en förvandlingslära (en massa), innebär den lutherska läran att brödets och vinet samt Kristi kropp och blod är samtidigt närvarande i nattvarden. Katolsk lära: Brödet och vinet upphör att existera, trots att brödets och vinets smak och struktur finns kvar. Luthers lära: Brödet och vinet fortsätter att existera, samtidigt som Kristus är verkligt närvarande ”i, med och under” brödet och vinet. För mig som lekman är skillnaden mellan katolsk och luthersk nattvardssyn hårklyverier: Nattvarden upphäver tidens och rummet s kategorier och tar oss med tillbaka till Golgata!
Liksom den katolska och ortodoxa kyrkan tror den lutherska kyrkan på Jesu verkliga närvaro (realpresens) i nattvarden, vilket kräver att nattvarden celebreras av en präst med apostolisk succession. Och detta är förklaringen till att frågan om den apostoliska successionen är så ångestladdad i just Svenska kyrkan, som i sin traditionella lutherska tro - som fördjupades i katolsk riktning i början av 1900-talet, står ytterligare ett snäpp närmare den katolska kyrkan än flertalet andra lutherska kyrkor.
Som en ekumenisk eftergift åt lutherska kyrkor på kontinenten, vilka är påverkade av den reformerta läran, har Katolska kyrkan infört s k gående nattvard vilket känns helt främmande för oss i Sverige. Jesu kropp och blod ska tas emot knäböjande!
Nattvardsfirandet utlöste två allvarliga kriser i Svenska kyrkan kort efter reformationen, dels likvoriststriden under 1560-talet (vin eller vatten?) och dels krisen om den apostoliska successionen under 1570-talet, vilket ledde till en formell begäran om förhandlingar med den katolska kyrkan om en återförening, må vara med åtskilliga dispenser . Enligt NF har protestantiska frikyrkor i princip samma nattvardslära som de kyrkor, ur vilka de utgått. Man ska alltså inte bli förvånad om man finner frikyrkokristna i Sverige, vilka också tror på Jesu verkliga närvaro i nattvarden. Jag har träffat flera Svk-präster som har en helt katolsk nattvardsyn. Inom Svk finns allt…

Lars Flemström

Ludde sa...

Lars Flemström du använder ordet instiftelseord för att bröd och vin ska bli Kristi kropp och blod , det som inte konsumeras blir jag har frågat ett flertal i svenska kyrkan bröd och vin igen. Vilka ord är så kraftfulla att det kan förvandla Jesus till bröd och vin? Och var hittar ni det i skriften?
Nej den katolska läran är logiskt från början till slut aldrig har jag hört talas om tillbedjan av det allra heligaste sakramentet i protestantiska kretsar.
Om alla läror finns i svenska kyrkan så är det samma sak som att allt är sanning. Och det tror jag inte du håller med om.
Allt gott
Ludde

Anonym sa...

Ludde,
du skriver: "Om alla läror finns i svenska kyrkan så är det samma sak som att allt är sanning."

Med samma logik skulle även det som påstås av Katolsk vision vara sanningen. Deras heretiska läror finns ju bevisligen i Katolska kyrkan - och ute i världen kan du säkert hitta en och annan katolsk präst som stöder dem.

Du försvarar väl inte heresier i Katolska kyrkan - eller skulle du göra det om de stöddes av flera präster och biskopar? Du verkar däremot tro att jag stödjer alla heresier i Svenska kyrkan, bara för att de företräds av präster.

Jag har kollat tillbaka, och kan inte se att jag skrivit använt ordet instiftelseorden för att bröd och vin ska bli Kristi kropp och blod. Men om dessa ord helt saknar betydelse, kan du svara mig varför de läses även i den katolska kyrkan?

Kan du förklara den STORA skillnaden mellan katolsk och luthersk nattvardsyn, som jag har beskrivit den? (Inte vad en massa liberalteologer kommer dragande med...)

Lars Flemström

Symeon sa...

@Anonym:
Jag tror Ludde menade "om alla läror finns [i meningen officiellt tillåts/accepteras uppfattas som sanna] i svk…"

Att folk som kallar sig katoliker säger emot Kyrkans lära betyder inte att Kyrkans lära accepterar eller tillåter deras tolkningar. Men om man accepterar alla läror har man relativiserat bort Sanningen. Om alltså i detta fall svk accepterar alla läror innebär det att allt (eller inget) är sant.

Om det var detta Ludde menade håller jag med honom.

Vad gäller instiftelseorden pratade Ludde inte om bruket av instiftelseorden utan om vad som händer efter kommunionen/nattvarden. Det finns tydligen svk-präster som menar att Kristi Kropp och Blod förvandlas tillbaka till bröd och vin, något som vare sig har stöd i Bibeln eller Traditionen.

Anonym sa...

Symeon
Att folk som kallar sig lutheraner, och kanske är anställda som församlingspedagoger, präster eller biskopar i kyrkan, säger emot den lutherska kyrkans lära betyder inte att kyrkans alla medlemmar accepterar deras tolkningar.

För övrigt har Svenska kyrkans biskopar numera inte ens rösträtt i kyrkans läronämnd. Biskoparna har att rätta sig. Men såvitt jag vet har de lutherska bekännelseskrifterna inte upphävts som bekännelseskrifter för Svk. Men de tillhör numera kuriosakabinettet.

När Svk var en del av staten, kunde präster som förkunnade andra läror dömas för tjänstefel av statens domstolar. Nu har denna uppgift tagits över av disciplinnämnden, som dock ska ledas av en lagfaren domare. För några år sedan hade en biskop offentligt uttalat att Josef var far till Jesus, men blev frikänd.

Disciplinnämnden har ingen annan "lagbok" än kyrkoordningen, som handlar om praktiska frågor.

Biskoparnas uppgift är att ha tillsyn över prästerna. Men vem har tillsyn över biskoparna?

En präst som hanterar konsekrerat nattvardsvin, som du beskriver, hade troligen åkt i fängelse på den gamla goda tiden.

Jonas sa...

Lars; om du är luthersk katolik (detta har jag inte hört tidigare, däremot evangelisk katolik), visst tror du då på de sju sakramenten, nyttan i att vörda helgonen och särskilt den Heliga Jungfrun, och även på transsubstantionen?

Angående sakramentalierna. Den vanligaste uppfattningen i Sv K är att det konsekrerade brödet och vinet inte blir okonsekrerat efter mässan, men att de inte ska användas utanför mässan. Att det förvandlas tillbaka - ja det finns ju massor av präster alltid är det väl någon som tycker något konstigt.

Angående vem som kan celebrera så en del lågkyrkliga och liberalteologer att det inte behövs en präst i apostolisk succession, även om de tror på realpresesen. Det är alltså en ordningsfråga.

Sv K officiellt (och uppenbarligen också The Anglican communion) har också den märkliga uppfattningen att även om Sv K har vigningssuccession, och att det är bra, räcker det med lärosuccession i vid mening vilket då Norges och Danmarks folkkyrkor har. Sverige har återinfört vigningssuccessionen i Finland och i Baltikum men Norge och Danmark vill inte detta.

Anonym sa...

Hej!

Jag fick idag en förfrågan från en vän om att kolla upp hur ett ställe i Skriften uttolkas av Kyrkan, som han menar profetiskt talar mot Kyrkan (i den mening som Rom talar om Kyrkan).

Verserna är Matteus 23:1-12. Jag ska göra lite efterforskningar själv, men tänkte att det kunde vara ett utdrag som kan vara aktuellt i någon diskussion om ekklesiologi och auktoritet.

Allt gott!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.